2009 májusában összejött egy 5-6 személyből álló kis baráti társaság, hogy együtt íjásszanak a Marosvásárhelyi oldalában levő Kishegyszőlőben. A kertek alatti legelőn rendeztük be íjász pályánkat. A mai napig is itt van a szabadtéri íjász helyszínünk, miközben gyarapodtunk és bővültek a tevékenységeink.

 Czéljaink:

 • Maga az Íjászat, főleg hagyományos pusztai, történelmi íjakkal, de teret engedve a modern íjaknak is (vadászreflex, csigás, olimpiai...)

 • Őstörténelmünk megismerése és kapcsolatba kerülni vele az íjászat által.

 • Hagyományos honfoglaláskori viselet készítése és viselése ünnepek, bemutatók és versenyek alkalmával.

 • Régi magyar kincseink, a karikás ostor és a tülökkürt használatának tanulása, újrahonosítása.

 • Ősi hagyományos ünnepek, tűzszerek és örömíjász versenyek szervezése.

 • Részt venni modern federációs íjászversenyeken hazánkban és külföldön.

 • A sportíjászat támogatása, hogy legyenek kiemelkedő képviselőink a modern íjászatban is.

 • Átadni íjászati, kulturális és kézműves hagyományainkat a fiatal magyar generációnak, nyári hagyományos íjász táborok szervezése.

 • Hagyományaink megélése, hogy ne legyen szakadék a múltunk és jövőnk között.

 • Kapcsolatfelvétel és ápolás azokkal az íjász csapatokkal és egyénekkel, akik hasonló nézeteket képviselnek magyarságunk múltjáról és jövőjéről.

 • Testvéri íjász kapcsolatok kialakítása magyarországi, erdélyi vagy bárhol élő csapatokkal, szervezetekkel.

 • Képviselni Marosszéket, Erdélyt és a magyarságot külföldi rendezvényeken és íjászversenyeken is, nem csak szülőföldünkön.

 • Részt venni nagy magyar ünnepeken és fesztiválokon, mint a Kurultáj, Nyílzápor, Ősök napja.

 • Magyar tudatunk felélesztése és kapocs kialakítása az összefogáshoz hagyományaink, őseink, történelmünk, hőseink és íjászatunk által.

 • Ősi írásunk, a Rovás megtanulása, olvasása a rovott szövegeknek és annak népszerűsítése.

 • Bekapcsolódni a zenei művészetbe is a Tűzvarázs hagyománytisztelő együttessel.

 • Eljutni a talpas íjászattól az eleink csodásan hatékony lovasíjászatához.

 • Jelenlegi magyar hőseink támogatása és követése, akik sokat tesznek a nemzetünk felemelkedéséért és dicsőségéért politika- és vallásmentesen, mint Kassai Lajos, Mónus József, stb.

 • A magyar tartás, büszkeség, erkölcs és összefogás helyre állítása és növelése.